فرش زر

دسته بندی این محصول: منطق

فرش زر

برند محصول:
کد رنگ: 1
این طرح با الهام از نقوش خطوط شکسته به کار رفته در فرش های ایران طراحی شده است. موضوع طراحی نقوش قبل از شروع بافت بر روی کاغذ یا پارچه، در همه دستبافته ها صدق نمیکند، آنچنانکه بسیاری از نقوش بکار رفته در دستبافت ها فاقد طرح اولیه ترسیم شده می باشد و بافنده بر اساس درک و برداشت آزاد از طبیعت و یا باورها و تحولات محیطی و اجتماعی بدون نقشه ای از پیش طراحی شده, آن را مستقیما بر روی دستبافته نقش می زده است. این نقوش اکثرا با خطوط شکسته و زوایا و گوشه های تیز بوجود می آیند.

ابعاد فرش (cm) 200 x 300
تعداد گره در یک متر/qcm 183.550
تعداد رنگ ها 3
درصد ابریشم 15%
ثبت درخواست خرید فرش


برای مشاهده عکس ها، بر روی آن کلیک کنید.