فرش گلین

دسته بندی این محصول: تاریخ

فرش گلین

برند محصول: 1
کد رنگ: 1
این طرح برگرفته از طرح شاه عباسی افشان است و در دسته فرش های اصفهان قرار می گیرد. اساس تمامی طرح های شاه عباسی بر مبنای کاربرد گل معروف شاه عباسی در این طرح است. در طرح افشان اجزاء تشکیل دهنده طرح به صورت پراکنده و جدا از هم ولی با فاصله منظم از یکدیگر طراحی میگردند. در این طرح هم ه بند و گل و برگها در متن فرش به صورت افشان و پراکنده بوده و هیچکدام از گل و برگها دارای قرینه نمی باشند.


ابعاد فرش (cm) 200 x 300
تعداد گره در یک متر/qcm 249.500
تعداد رنگ ها 2
درصد ابریشم 27,4%
ثبت درخواست خرید فرش


برای مشاهده عکس ها، بر روی آن کلیک کنید.