فرش بهار

دسته بندی این محصول: تاریخ

فرش بهار

برند محصول:
کد رنگ: نقشه بهار بر اساس یکی از طرح فرش های زیبای کاشان طراحی شده است.
نقشه بهار بر اساس یکی از طرح فرش های زیبای کاشان طراحی شده است. این نقشه مربوط به عصر صفویه می باشد. در طراحی این فرش سعی شده است تا با تکیه بر اصل نقشه با نگرشی مدرن فضای مطلوب و همسو با چیدمان معاصر پدید آید.

ابعاد فرش (cm) 200 x 300
تعداد گره در یک متر/qcm 250.000
تعداد رنگ ها 12
درصد ابریشم 20,5%

ثبت درخواست خرید فرش


برای مشاهده عکس ها، بر روی آن کلیک کنید.